Et sjældent firkantet skrin fra Næsby

På en bakketop ved Næsby syd for Løgstør med udsyn over Limfjorden blev der i 2009 gjort et usædvanligt fund i en kvindegrav dateret til anden halvdel af 900-tallet. Kvinden var begravet i en vognfading og iklædt en fornem dragt med ærmegabsbesætninger med indvævet sølvtråd. Ved gravlæggelsen havde hun fået en række fine gravgaver med og ved hendes fødder var nedsat et træskrin med metalbeslag.

_MG_3661_1-kopi

Røntgenbillede af et takket kantbeslag, som har siddet på skrinets hjørner.

Røntgenanalyser

Skrinets bevaringstilstand var meget dårlig. Skrinkassen af træ var næsten formuldet, og der var kun de metalbeslag tilbage, som havde siddet på skrinet, og få rester af træ på bagsiden af metalbeslagene. Skrinet blev taget op i præparat og bragt til Bevaringscenter Nord for konservering.

Røntgenbillederne afslørede til stor overraskelse, at skrinet var kvadratisk. Da skrin fra samme periode normalt er rektangulære, var der derfor ingen tvivl om, at vi her stod med noget ganske særligt.

Igennem diverse analyser og blandt andet ved at analysere længderetningen på det bevarede træ på bagsiden af metalbeslagene, var det muligt at se, hvorledes skrinkassen og låget havde været konstrueret.

Paralleller

Kvadratiske skrin er meget sjældne, og man kender kun to vikingetidsskrin, som med sikkerhed er kvadratiske. Det ene skrin er fundet i Haldum ved Aarhus i 2007. Dette skrin har mange lighedspunkter med skrinet fra Næsby – både i konstruktion og udsmykning – og det er ligesom Næsbyskrinet forsynet med jernbeslag. Det andet skrin er Bambergskrinet fra anden halvdel af 900-årene. Det er en af de fineste museumsgenstande fra vikingetiden. Skrinet har aldrig været nedlagt i jorden, men blev gennem århundreder anvendt som relikvieskrin i domkirken i den sydtyske by Bamberg – deraf Bamberg skrinet.

Det kvadratisk skrin efter konservering. Skrinet var i en så dårlig bevaringstilstand, at det ikke kunne tages op af jorden. For at beskytte skrinet blev der fremstillet en kasse med gennemsigtig låg, der både kunne anvendes i udstilling som montre og som sikker opbevaring på museumsmagasinet.