Analyse og dokumentation

Bevaringscenter Nord udfører diverse undersøgelser og tekniske analyser på genstande og materialer. Vi kan blandt andet fastslå materialesammensætningen i en genstand, afdække fremstillingsteknikker, udføre farvearkæologiske undersøgelser i form af lagvise afdækning af farver eller teste materialer til magasin- og arkivbrug.

Vi tilbyder blandt andet følgende analyser:

  • Røntgenanalyser
  • UV-analyser
  • PH-målinger
  • Farvesnit og farvetrapper
  • Fiberanalyser
  • Diverse kemiske analyser

Har I behov for fotografisk dokumentation til rapporter eller til publikationer?
Vi råder over professionelt røntgen- og fotoudstyr og kan derfor levere fotografisk dokumentation i høj kvalitet som dokumentation i rapporter eller som illustrationer i publikationer. Vi leverer såvel mikro- som makrooptagelser.

Analyse-dokumentation

Kontakt os gerne og hør nærmere