Monumenter og bygningsdekorationer

I forbindelse med et renoveringsprojekt med bevaringsværdigt interiør eller bygningsdele, skulpturer eller monumenter, er det vigtigt at få en faglig vurdering og rådgivning.

 

Hos Bevaringscenter Nord kan vi stå for selve konserverings- og restaureringsarbejdet og udfører blandt andet:

  • Farvearkæologiske undersøgelser, hvor tidligere bemalinger afdækkes lagvis
  • Vægmalerier med løstsiddende puds eller nedslidte farvelag
  • Monumenter og arkitektoniske udsmykninger i sten, mørtel, porcelæn, stentøj og gips
  • Rensning af overflader af træ, sten, jern, murværk og andre materialer
  • Fastlægning af opskallende farvelag på interiørdele som paneler, møbler, tapeter, skulpturer m.m.
  • Retouchering af farvelag og nystaffering
  • Tilvirkning af nye interiørdele som erstatning for mistede eller beskadigede dele

Tinghuset Fjerritselv

Ring til os for rådgivning og konservering og restaurering i forbindelse med renoveringsprojekter

Vi afdækker det aktuelle behov for konservering og restaurering i forbindelse med et konkret renoveringsprojekt ud fra en grundig tilstandsvurdering – gerne i samarbejde med tilknyttede restaureringsarkitekter.

Kontakt os