Organisation

Hos Bevaringscenter Nord er det vores vision, at vi vil være den foretrukne konserverings- og restaureringsinstitution. Vi ønsker at løfte niveauet for bevaring af kunst og kultur i Danmark og arbejder derfor ud fra stærke bevaringsetiske retningslinjer. Vi har en bestyrelse og en gruppe faste medarbejdere, der hver dag arbejder for at leve op til vores vision og bevare vores fælles historie.

Organisation banner

Selvejende institution med faste samarbejdspartnere og eksterne kunder

Bevaringscenter Nord er etableret som en selvejende institution, der har til formål at bevare kunst- og kulturarv for museer og arkiver i Nordjylland. I 1991 blev vi etableret som den selvejende institution Nordjyllands Amts Konserveringsværksted, og ved amtsnedlæggelsen i 2007 fik vi navnet Bevaringscenter Nordjylland. Det blev i 2017 til Bevaringscenter Nord. Vores drift er finansieret gennem betaling af ydelser fra de faste brugere, som vi har indgået samarbejdsaftaler med. Derudover har vi også en indtægt ved at arbejde for eksterne kunder som kirker, herregårde, forsikringsselskaber, kommuner, private m.fl.

Læs mere om Bevaringscenter Nord og samt vores referencer og samarbejdspartnere.

Bevaringscenter Nords bestyrelse

Bevaringscenter Nord ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Tre af dem udpeges af brugergruppen blandt lederne af de brugerinstitutioner, som vi har en samarbejdsaftale med. Det fjerde medlem udpeges af bestyrelsen på baggrund af personlige og faglige kompetencer, og det femte medlem udpeges som medarbejderrepræsentant af vores fastansatte medarbejdere. Derudover kan bestyrelsen vælge at supplere sig med ét ekstra medlem på baggrund af personlige og faglige kompetencer.

Vores nuværende bestyrelse består af følgende nedenstående medlemmer:

Bestyrelse

Finn Rindom Madsen, kulturkonsulent (formand)

Anne Dorthe Holm, direktør for Vendsyssel Historiske Museum (næstformand)

Allan Risbo, direktør for Museumstjenesten (bestyrelsesmedlem)

Lars Christian Nørbach, direktør for Nordjyllands Historiske Museum (bestyrelsesmedlem)

Maja Dissing Sandahl, konservator hos Bevaringscenter Nord (medarbejderrepræsentant)

Simon Kyhn-Madsen, leder af Læsø Museum (bestyrelsesmedlem)

Broder Berg, direktør for Vesthimmerlands Museum (suppleant)

Anne Provst, direktør for Museum for Forsyning og bæredygtighed (suppleant)

Mission, Vision, Værdier og Etik

Vi er en selvejende institution, der yder professionel konservering, restaurering og rådgivning om bevaring.

Vi arbejder for alle typer organisationer, institutioner og virksomheder samt for private kunder. Til vores faste kundegruppe hører museer, arkiver og kirker.

Vi er et fagligt kraftcenter med en bred vifte af kompetencer inden for konservering og restaurering og med et stort netværk af samarbejdspartnere.

Vi arbejder løsningsorienteret med alle typer opgaver inden for bevaring af kunst og kultur.

Vi ønsker at være den foretrukne konserverings- og restaureringsinstitution med et team af engagerede og veluddannede konservatorer, der arbejder på højeste faglige niveau.

Vi vil orientere os mod vore kunders behov og efterspørgsler og holde os opdateret med nyeste faglige viden, så vi til stadighed kan levere de bedste løsninger.

Vi er en dynamisk virksomhed, der besidder stor faglig bredde, og som fortsat vil være åben over for eksterne samarbejder, der kan styrke vores faglige virkefelt.

Gennem vores virke, viden og udvikling af nye metoder ønsker vi at løfte niveauet for bevaring af kunst og kultur i Danmark.

Vi vægter en høj faglighed og et dialogskabende samarbejde med vores kunder.

Vi vægter medarbejdernes trivsel i et respektfuldt og uformelt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og engagement kan skabe grobund for nytænkning.

Vi ønsker at være en bæredygtigt virksomhed. I det daglige gør vi, hvad vi kan for at mindske vores forbrug og bidrage til en bedre fremtid.

 

Vi orienterer os mod ICOMs etiske regler  og ECCO’s etiske retningslinjer inden for bevaring/konservering/restaurering.

ICOM: International Counsil of Museums

ECCO: European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations.

Grøn omstilling

Bevaringscenter Nord har underskrevet Det Grønne Charter, som brancheorganisationen Danske Museer står bag.

Herved forpligter Bevaringscenter Nord sig på en række grønne målsætninger. Du kan læse mere om charteret, og hvad vi har forpligtet os på via linkene nedenfor.

CHARTER FOR GRØN OMSTILING

CHARTERBEVIS