Vand- og brandskader

Din genstand kan sandsynligvis reddes på trods af vand- eller brandskade. Hos Bevaringscenter Nord har vi stor ekspertise i håndtering og behandling af såvel enkeltstående genstande som store samlinger efter vand- og brandskade.

05_B

Alle materialer og genstande kan lide stor skade ved at være udsat for varme, sod, vand eller fugt. 

Varme, sodpartikler og fugt kan påvirke genstande, så de nedbrydes og ødelægges. Det er derfor altid en god idé at få skadede genstande set efter, og om nødvendigt konserveret og restaureret.

Fugt- og vandskadede genstande kan f.eks mugne og ruste, og vandoptaget i genstanden vil få de forskellige materialer til at reagere uensartet, hvilket i sig selv kan give store skader. Jo hurtigere behandlingsindsatsen sættes i gang ved fugt- og vandskader jo bedre.

Kontakt os

Ved  vand- eller brandskadede genstande eller kontakt dit skadeservicefirma eller forsikringsselskab, så vi sammen kan løse opgaven

Kontakt os