Uopfordret ansøgning

Er du interesseret i at arbejde på Bevaringscenter Nord, er du velkommen til at sende os dit CV og en kort relevant ansøgning.

Din uopfordrede ansøgning sendes som samlet pdf til: hbj@bcnord.dk

Om arbejdspladsen

Bevaringscenter Nord er en selvejende institution, som yder professionel konservering, restaurering og rådgivning om bevaring til bl.a. museer, arkiver, kirker og private kunder. Bevaringscenter Nord er kendetegnet ved at være et fagligt kraftcenter med en stor specialfaglig bredde. Vi har fem afdelinger: Grafisk konservering, trækonservering, maleri- og farvelagskonservering, kulturhistorisk/arkæologisk konservering og en monumentalkunstafdeling. Du kan læse mere om os på www.bcnord.dk