Bevaringscenter Nord

Hos Bevaringscenter Nord ser vi det som vores fornemste opgave at være med til at løfte niveauet for bevaring af kunst og kultur i Danmark. Vi er fagnørder, kompetente og altid interesserede i at arbejde med de genstande og værker, som vores kunder ønsker at få vurderet og behandlet. I samarbejde med vores kunder forsøger vi at finde den bedste løsning på behandling – så det altid er det bedste resultat vi opnår.

Bevaringscenter Nord 2018_WEB_20080

Baggrund

Bevaringscenter Nord blev etableret i 1991 som den selvejende institution Nordjyllands Amts Konserveringsværksted. Ved nedlæggelsen af amtet i 2007 blev virksomhedens navn ændret til Bevaringscenter Nordjylland og senere igen i 2017 til Bevaringscenter Nord.

Vores 1.800 m2 store værksted ligger i Hammer Bakker ved Vodskov nord for Aalborg, hvor vi nær motorvej E45 råder over veludstyrede værkstedsfaciliteter med funktioner som laboratorium, røntgenrum, fotoatelier, elektrolyse, sand- og glasblæsning, fryserum og kølerum. Desuden er flere specialværksteder indrettet med særligt udstyr til de enkelte fagområder.

Organisation

Bevaringscenter Nord ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Tre medlemmer udpeges af brugergruppen blandt lederne af de brugerinstitutioner, som Bevaringscenter Nord har en samarbejdsaftale med. Ét medlem udpeges af bestyrelsen på baggrund af personlige og faglige kompetencer, der ifølge bestyrelsens vurdering kan komme Bevaringscenter Nord til gavn. Ét medlem udpeges som medarbejderrepræsentant af og blandt Bevaringscenter Nords fastansatte medarbejdere. Herudover kan bestyrelsen beslutte at supplere sig med yderligere ét medlemmer på baggrund af deres personlige og faglige kompetencer. Bestyrelsen udpeges for to år af gangen.

Bevaringscenter Nords drift finansieres gennem betaling af ydelser fra de brugere, som bevaringscentret har indgået samarbejdsaftale med. Endelig har bevaringscenteret en indtægt ved arbejde for eksterne kunder som kirker, herregårde, forsikringsselskaber, private m.fl.

Bestyrelse

Kulturkonsulent Finn Rindom Madsen. Formand

Museumsdirektør Anne Dorthe Holm (Vendsyssel Historiske Museum). Næstformand

Museumsdirektør Lars Christian Nørbach (Nordjyllands Historiske Museum)

Museumsleder Simon Kyhn-Madsen (Læsø Museum)

Konservator Laura Hesel Bonde (Bevaringscenter Nord). Medarbejderrepræsentant

Museumsdirektør Broder Berg (Vesthimmerlands Museum). Suppleant

 

Referencer

Aalborg Historiske museum

Aalborg Søfarts- og Marinemuseum

Apotekersamlingen, Jens Bangs Stenhus

Bangsbo Museum og Arkiv

Den Kongelige Stald

Den Selvejende Institution Sæbygaard

Dorf Møllegård

Drachmanns Hus, Skagen

Egnssamlingen for Pandrup Kommune

Ertebøllecentret

Hadsund Egns Museum

Hals Museum

Herregården Hessel

Herregården Odden

Johannes V. Jensen Museet, Farsø

Limfjordsmuseet

Lindholm Høje Museet

Læsø Museum

Kunsten

Kystmuseet

Michael og Anna Anchers Hus

Museet på Sønderborg Slot

Museerne i Brønderslev Kommune

Nordjyllands Kunstmuseum

Nordsømuseet

Post og Tele Museum

Skagen By- og Egnsmuseum

Skagens Kunstmuseer

Spillemands- Jagt- og Skovbrugsmuseet

Sundby Samlingerne

Sydhimmerlands Museum

Sæby Museum

Try Museum

Thit Jensens mindestue

Vendsyssel Historiske Museum

Vendsyssel Kunstmuseum

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Kunstmuseum

Viborg Museum

Vildmosemuseet

Østfoldmuseet, afdeling Folkenborg, Norge

Aalborg Stadsarkiv

Frederikshavns Stadsarkiv

Hjørring Kommunearkiv

LANA, foreningen af Lokalhistoriske Arkiver i Nordjyllands Amt

Lokalhistorisk Arkiv for Ellidshøj, Svenstrup og Godthåb Sogne

Lokalhistorisk Arkiv for Hjallerup og Omegn

Lokalhistorisk Forening for Tversted, Uggerby og Sørig Rigsarkivet

Skørping Lokalhistorisk Arkiv

Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Arkiv

Aaby Kirke

Aarhus Domkirke

Aalborg Klosterkirke

Aasted Kirke

Biersted Kirke

Budolfi Kirke, Aalborg Domkirke

Dokkedal Kirke

Dronninglund Kirke

Ellidshøj Kirke

Fabjerg Kirke

Farstrup Kirke

Flade Kirke

Flynder Kirke

Gravlev Kirke

Gjesing Kirke, Djursland

Grenå Kirke

Gylling Kirke

Hammel Kirke

Harlev Kirke

Helstrup Kirke

Hillerslev Kirke

Holme Kirke

Krejbjerg Kirke

Kettrup Kirke

Lindholm Kirke

Mammen Kirke

Maria Magdalene Kirke

Mou Kirke

Nibe Kirke

Næsborg Kirke

Nørresundby Kirke

Nøvling Kirke

Sct. Catharinae Kirke, Hjørring

Sebber Kirke

Serup Kirke, Lemming

Sevel Kirke

Skals Kirke

Skjoldborg Kirke

Skærum Kirke

Stjær Kirke

St. Brøndum Kirke

Sulsted Kirke

Svenstrup Kirkes menighedsråd

Sønderrup-Suldrup Pastorat

Sønderholm Kirke

Sdr. Resen Kirke

Sdr. Rind Kirke

Sæby Kirke

Them Kirke

Torrild Kirke

Vinkel Kirke

Vodskov Kirke

Vor Frelsers Kirke, Aalborg

Øster Velling Kirke

Aalborg Katedralskole

Aalborg Kommune, borgmesterens forvaltning

Aalborg Kommunes Uddannelsescenter

Aalborg Kommune, Park og Natur

Aalborg Universitet

Center for Dansk Jazzhistorie, Aalborg Universitet

Det Grønlandske Hus, Aalborg

Dronninglund Gymnasium

Dronninglund Kommune

Farvandsvæsenet

Hjørring Gymnasium & HF-kursus

Hjørring Kommune

Kunsthal Nord

Morsø Kommune, Nykøbing Mors

Retten i Aalborg

Skov- og Naturstyrelsen

Støvring Gymnasium

UCN Hjørring

Vesthimmerlands Kommune

Arkitekt Leif Høegh ApS. Mariager

Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard m.a.a. Skørping

Arkitekt Søren Nørgaard, Randers

Arkitekt Per Kristensens Tegnestue, Århus

Dansk Bygningskontrol

Dronninglund Slot

Egeskov Slot

FL Smidth

Frimurerlogen i Aalborg

Halvorsminde Efterskole

Himmerland Forsikring

Hjørring Elforsyning

Jens Bangs stenhus

Kristianssand Katerdralskole, Norge

Kulturcenter Tinghuset

Lærerstandens Brandforsikring

Morsø Jernstøberi

Nordjyske Stiftstidende

Nørresundby boligselskab

Pilegaards Antikvariat

Polygon A/S

Postgaarden, Gistrup

Rammeværkstedet

Rengøring Consortie, Frederikshavn

Ruths Hotel, Skagen

S.C. Strøybergs Fond til bevarelse af Jens Bangs Stenhus

Skadeservice Danmark

Spar Nord Bank, Hovedsædet i Aalborg

Spillestedet Skråen, Aalborg

Tingbæk Kalkminer

Tømrerfirmaet Pallisgaard og Co.

Vitskøl Kloster

Mission, Vision, Værdier og Etik

Vi er en selvejende institution, der yder professionel konservering, restaurering og rådgivning om bevaring.

Vi arbejder for alle typer organisationer, institutioner og virksomheder samt for private kunder. Til vores faste kundegruppe hører museer, arkiver og kirker.

Vi er et fagligt kraftcenter med en bred vifte af kompetencer inden for konservering og restaurering og med et stort netværk af samarbejdspartnere.

Vi arbejder løsningsorienteret med alle typer opgaver inden for bevaring af kunst og kultur.

Vi ønsker at være den foretrukne konserverings- og restaureringsinstitution med et team af engagerede og veluddannede konservatorer, der arbejder på højeste faglige niveau.

Vi vil orientere os mod vore kunders behov og efterspørgsler og holde os opdateret med nyeste faglige viden, så vi til stadighed kan levere de bedste løsninger.

Vi er en dynamisk virksomhed, der besidder stor faglig bredde, og som fortsat vil være åben over for eksterne samarbejder, der kan styrke vores faglige virkefelt.

Gennem vores virke, viden og udvikling af nye metoder ønsker vi at løfte niveauet for bevaring af kunst og kultur i Danmark.

Vi vægter en høj faglighed og et dialogskabende samarbejde med vores kunder.

Vi vægter medarbejdernes trivsel i et respektfuldt og uformelt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og engagement kan skabe grobund for nytænkning.

Vi orienterer os mod ICOMs etiske regler  og ECCO’s etiske retningslinjer inden for bevaring/konservering/restaurering.

ICOM: International Counsil of Museums

ECCO: European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations.

Samarbejdspartnere

Bevaringscenter Nord har følgende samarbejdspartnere