Arkæologi

Bevaringscenter Nord er specialiseret inden for konservering af både jordfundne og marinearkæologiske materialer

Vi assisterer og rådgiver i forbindelse med optagning af fund i felten. Efter behov fremstiller vi specialdesignede magasinkasser og udformer monteringsløsninger, så genstandene støttes bedst muligt ved opbevaring og udstilling.

Hos Bevaringscenter Nord prioriterer vi, at røntgenfotografere de arkæologiske præparater inden for en kort tidshorisont, så vi hurtigt kan give en tilbagemelding om præparatets indhold.

Indleverede arkæologiske genstande sikres optimalt hos os forud for konservering, da de opbevares enten i specialbygget klimarum med meget lav luftfugtighed eller i kølerum under rette lave temperaturer.

Kontakt vores arkæologiske konservator for konserveringsfaglig assistance

Kontakt os

top-arkaæologi