Persondatapolitik

Bevaringscenter Nords persondatapolitik

Formålet med Bevaringscenter Nords persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter personoplysninger.

Bevaringscenter Nord har en klar ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger så meget som muligt og at skabe en høj grad af transparens i forhold til de oplysninger, der behandles. Nærværende politik har således også til formål at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, hvordan behandlingen foretages og hvilke rettigheder du selv kan gøre brug af.

Såfremt du har spørgsmål eller henvendelser relateret til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at tage kontakt. Kontaktoplysningerne kan bl.a. findes i denne politiks sidste afsnit.

Cookies

For hvert besøg på http://www.bcnord.dk opbygger Bevaringscenter Nord logstatistik. Logstatistik betyder, at et statistiksystem indsamler informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af hjemmesiden den forlades mm.

Der behandles ingen personoplysninger i forbindelse med logstatistik.

Formålet med indsamlingen af straksnævnte oplysninger er hovedsageligt at skabe øget brugervenlighed.

Behandling ved køb af ydelser

Når du vælger at købe en ydelse hos Bevaringscenter Nord, giver du via indleveringskvittering dit samtykke til, at vi opbevarer og behandler dine personoplysninger. De oplysninger vi behandler, er navn, adresse, telefonnummer samt mailadresse. Disse oplysninger bruges til at kunne fakturere.

Dine personoplysninger vil samtidig blive gemt sammen med den konserveringsrapport, der beskriver, hvilken form for behandling din genstand har fået. Disse rapporter opbevarer vi på ubestemt tid, da Bevaringscenter Nord følger ICOMs etiske regler pkt. 2.20 (http://icomdanmark.dk/wp-content/uploads/ICOM_etiske_regler_denmark.pdf).

Sikkerhed

Bevaringscenter Nord har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte dine personoplysninger mod misbrug. Helt konkret er der truffet foranstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at dine oplysninger fortabes eller forringes, eller at dine oplysninger kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen.

De underskrevne indleveringskvitteringer opbevares fysisk i mapper. Mapperne befinder sig i aflåste lokaler.

Bevaringscenter Nord opbevarer og transmitterer ikke personoplysninger krypteret, men alle de elektroniske personoplysninger, vi behandler, er dog beskyttet af en firewall.

Derudover har vi implementeret adgangsstyring i en lang række af vores systemer, således at det kun er medarbejdere med et arbejdsbetinget behov, der har adgang til personoplysninger. Vi sørger løbende for at uddanne vores medarbejdere og har udarbejdet og implementeret en lang række politikker og procedurer for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med de principper, der følger af persondataretten.

Sikkerhedsforanstaltningerne gennemgås løbende og revideres i overensstemmelse med den teknologiske udvikling. Derudover er samtlige af Bevaringscenter Nords medarbejdere underlagt tavshedspligt, hvorfor du kan være sikker på, at dine oplysninger behandles fortroligt.

Direkte markedsføring

Bevaringscenter Nord videregiver ikke dine personoplysninger til samarbejdspartnere eller tredjeparter, således at disse kan anvende dine oplysninger til direkte markedsføring. Imidlertid fremsender Bevaringscenter Nord nyhedsbrev til dig, hvis du har givet samtykke hertil. Samtykke kan til hver en tid trækkes tilbage.

Videoovervågning

Bevaringscenter Nord bruger videoovervågning. Det foretages med henblik på at forebygge kriminalitet, samt for at sikre bevismateriale til brug for politiets efterforskning i tilfælde af kriminalitet. Videooptagelserne opbevares i sikre miljøer og med begrænset adgang hos medarbejderne. Der skiltes med, at der foretages videoovervågning på Bevaringscenter Nord.

Behandling af personoplysninger for jobansøgere

Vi arbejder på at beskytte dine personlige oplysninger, når du søger job hos os.

Vi registrerer de oplysninger, du giver os i forbindelse med din ansøgning. Dette gælder også oplysninger, vi modtager sammen med din ansøgning, f.eks. billeder, eksamensbeviser eller udtalelser fra tidligere arbejdsgivere.

Det er vores politik at undlade at bede om følsomme oplysninger fra dig som jobansøger. Oplys derfor ikke om f.eks. race/etnisk baggrund, politisk anskuelse, religiøs overbevisning, medlemskab af fagforening, helbred eller seksuel orientering, når du sender din ansøgning.

Når du sender en ansøgning til os, giver du samtidigt tilladelse til, at vi kan bruge dine personlige oplysninger i vores ansættelsesproces.

Dine oplysninger anvendes til at vurdere din ansøgning, til at svare på din ansøgning og invitere dig til en samtale, hvis din profil matcher en ledig stilling.

Dine oplysninger behandles og gemmes i Danmark. Udelukkende personer, der er involveret i rekrutteringen, har adgang til dine oplysninger.

Vi har taget tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod f.eks. tab, manipulation og uautoriseret adgang. Vi tilpasser kontinuerligt vores sikkerhedsforanstaltninger til den løbende tekniske udvikling. Dine personlige oplysninger opbevares hos os i 6 måneder efter den seneste opdatering. Herefter slettes oplysningerne.

Du er velkommen til at kontakte os for at få oplyst hvilke personlige oplysninger, der er registreret om dig. Hvis de er ukorrekte, mangelfulde eller irrelevante, kan du til enhver tid anmode om, at oplysningerne bliver rettet. Du har desuden ret til at få slettet dine oplysninger hos os.

Dine rettigheder

Som registreret hos Bevaringscenter Nord er du i besiddelse af en række rettigheder, som Bevaringscenter Nord kan hjælpe dig med at varetage. Dette omfatter, at:

  • Du altid kan henvende dig og anmode om at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne og om vi videregiver oplysningerne til andre.
  • Du kan henvende dig og få berigtiget personoplysninger om dig.
  • Du har ret til at få slettet dine personoplysninger hos Bevaringscenter Nord permanent.
  • Du har ret til at opnå en begrænset behandling af dine personoplysninger, således at Bevaringscenter Nord eksempelvis kun kan behandle dem i en begrænset periode.
  • Du kan anmode om at få dine personoplysninger udleveret og transmitteret frem til en ny dataansvarlig (dataportabilitet)
  • Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, herunder anvendelsen af oplysningerne til udsendelse af nyhedsbrev.
  • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger

Bevaringscenter Nord kan som dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles, kontaktes via følgende informationer:

Bevaringscenter Nord S/I
Storemosevej 8
9310 Vodskov
Telefon: 98 29 24 55
E-mail: bcncnord.dk

Bevaringscenter Nord den 25. maj 2018