Klima og lys

Klima og lys har stor indvirkning på, hvordan materialer holder sig eller nedbrydes. Vi rådgiver om det rette klima og lys for forskellige typer genstande og materialer samt foretager målinger for at afdække forholdene på stedet.

top-klima-lys

Nogle materialer eller genstandsgrupper er mere følsomme end andre. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på det omgivende miljø

Måling af klima og lysforhold. Vi foretager målinger på det sted, hvor genstande opbevares eller udstilles. Vi kan monitorere klima og lys over kortere eller længere tid.


Anbefalinger vedrørende klima for forskellige typer genstande og materialer.
Det er først og fremmest et rums relative luftfugtighed, der påvirker genstande og materialer og kan virke nedbrydende. For høje eller svingende temperaturer kan også være skadelige.


Anbefalinger vedrørende lysmængder og lyskilder for forskellige typer genstande og materialer. For meget eller forkert lys kan medføre uoprettelig skade på genstande. Det handler derfor om at skabe de rette forhold i tide.


Optimering af klima og lysforhold gennem relevante tiltag.
Ud fra analyser og målinger kan vi foreslå og evt. implementere fremadrettede tiltag, der giver værker og genstande bedre bevaringsbetingelser.

Kontakt os

Vi hjælper såvel privatpersoner som museer
virksomheder og institutioner

Kontakt os