Tilstandsvurdering og samlingsgennemgang

Vores konservatorer dækker en stor faglig bredde og kan derfor udføre tilstandsvurderinger inden for alle genstandstyper og materialegrupper.

Tilstandsvurderinger udføres af større samlinger eller af enkeltstående genstande. Vi rådgiver ud fra udført tilstandsvurdering om behovet for konservering, restaurering eller andre tiltag for at bevare en given genstand eller samling bedst muligt.

IMG_1462

Vi gennemfører gerne en samlingsgennemgang af hele samlingen eller blot dele af samlingen, som f.eks en specifik genstandsgruppe eller et helt interiør. Ud fra en gennemgang kan vi komme med anbefalinger og prioriteringer for genstande til fremtidig behandling.

Ved ind- og udlån af kunst- og kulturhistoriske genstande, kan udlåner stille krav til, at der udfærdiges tilstandsrapporter af genstandene før og efter lånet.

Det er altid forsikringsmæssigt set værdifuldt, og vi anbefaler, at der udarbejdes tilstandsrapporter både ved ind- og udlån af værdifulde værker. Sker der skade på en genstand, kan det således dokumenteres, hvornår i forløbet skaden er sket, og ansvaret placeres.

Ved deponeringer af f.eks. kunstværker vil tilstandsrapporter også kunne dokumentere værkers tilstand forud for deponeringen.

Kontakt os

Hvis der ønskes en tilstandsvurdering
eller gennemgang af en samling.

Kontakt os