5-monumenter

Monumenter og bygninger

I forbindelse med et renoveringsprojekt med bevaringsværdigt interiør eller bygningsdele, skulpturer eller monumenter, er det vigtigt at få en faglig vurdering og rådgivning.

 

Hos Bevaringscenter Nord kan vi stå for selve konserverings- og restaureringsarbejdet og udfører blandt andet:

  • Farvearkæologiske undersøgelser, hvor tidligere bemalinger afdækkes lagvis
  • Rensning af overflader af træ, sten, jern, mur og andre materialer
  • Fastlægning af farvelag på træværk, pudsede vægge, murværk, interiørdele som paneler, møbler, tapeter, skulpturer mm
  • Retouchering af farvelag
  • Tilvirkning af interiørdele som erstatning for mistede eller beskadigede dele

Ring til os for rådgivning og konservering og restaurering i forbindelse med renoveringsprojekter

Vi afdækker det aktuelle behov for konservering og restaurering i forbindelse med et konkret renoveringsprojekt ud fra en grundig tilstandsvurdering – eventuelt i samarbejde med tilknyttede restaureringsarkitekter.

Kontakt os