En gennemgribende restaurering af Drachmanns hus i Skagen

Drachmanns hus i Skagen var Holger Drachmanns sommerbolig, som han købte i 1902. Han gennemførte en stor ombygning af huset og indrettede et atelier i huset. Huset kaldte han PAX. Efter digteren og malerens død solgte hustruen Soffi i 1910 huset til ”Komiteen for Drachmanns Hus paa Skagen”. Komiteen ville lade huset stå intakt som mindestue for digteren.

Gennem de mange år, hvor huset har fungeret som mindestue, er det blevet restaureret flere gange. Men på grund af dårlige klimaforhold og flere forgæves forsøg på at bekæmpe gentagne større angreb af borebiller, blev det besluttet at gennemføre en gennemgribende renovering og restaurering af huset og dets interiør. Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard stod for projektet, og med støtte fra blandt andet Realdania kunne projektet med renoveringen påbegyndes.

drachmann-atellier

Registrering og konservering af samlingen

I en slagbænk, man ikke tidligere havde kunnet åbne, fandt konservatorerne en lille skat gemt. Kisten indeholdt Drachmanns personlige papirer – et af de mest opsigtvækkende fund var en koloreret tegning af huset i forbindelse med opbygningen udført af Krøyer.

Bevaringscenter Nords medarbejdere rykkede ind i huset og nedtog, registrerede og fotograferede hele indboet i løbet af foråret 2010.

Alle genstande, som bestod af organiske materialer, blev frysedesinficeret i en mobil frysecontainer, som var placeret på husets grund. Indboet blev rengjort og nedpakket til magasin eller sendt til Bevaringscenter Nords værksted i Vodskov, hvor konservatorerne kunne forestå behandlingen af de genstande, som havde behov for yderligere behandling.

Herefter tog bygningsarbejderne over. Huset fik nyt gulv med klimaregulering indlagt, store dele af bindingsværket blev udskiftet, og huset blev malet. Efter renoveringen af huset rykkede bevaringscenteret ind igen for at genopsætte inventaret i huset. Huset blev genåbnet igen i forbindelse med foreningens 100-års jubilæum juni 2011.

_MG_2010