Mesterstempler på 1700-tals tinvarer

I 1700-tallet foregik der en livlig trafik af handelsskibe ud for Skagens kyst. Det var en farefuld rute, og det menes, at der i dag ligger omkring 10.000 skibsvrag i farvandet langs de nordjyske kyster. Nordjyllands Kystmuseum, som har det marinarkæologiske ansvar i Nordjylland, indleverede en række tintallerkner og en tinkande fra, hvad de formodede var handelsskibet ”Øland”, som sank i 1705.

Kande 1

Identifikation af mestermærker

De bjærgede tinvarer bar præg af at have ligget på havets bund, hvor korrosion og marinekonkretioner med tiden havde skjult overfladen. Dermed var også muligheden for direkte at identificere de indstemplede mester- og kvalitetsmærker, som kunne datere skibsvraget og dermed underbygge arkæologernes formodning om skibsvragets identitet, umuliggjort.

Genstandene blev røntgenfotograferet for at lokalisere mærkerne. Derefter blev mærkerne renset frem til et niveau, hvor de kunne identificeres.

Detalje af tallerkenoverflade før afrensning.

Datering

Et tinstempel med en fugl siddende på en sammenrullet slange indstemplet på en tallerkens bagside og initialerne I. S. indstemplet på samme tallerkens forside, afslørede at tallerknerne var fremstillet i 1690 i London af kandestøber John Stiles. På tinkanden afslørede mestermærket – en morter flankeret af et N og et M – at kanden var fremstillet af kandestøber Natalian Marston, som virkede i London i 1685.

Datering ud fra mestermærkerne 1685-1690 underbygger formodningen om, at skibsvraget er resterne af handelsskibet ”Øland”, som sank i 1705.

Tinkandens mestermærke efter afrensning. Mærket kan henføres til kandestøber Natalian Marston, London 1685.

En tallerkens mestermærke med en fugl siddende på en sammenrullet slange kan henføres til kandestøber John Stiles, London 1690.