Et enestående velbevaret romersk glasbæger fra jernalderen

I efteråret 2019 udgravede arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum en jernaldergravplads af hidtil uset omfang og karakter i Jylland. Udgravningen afslørede en stor gravplads ved landsbyen Vaarst sydøst for Aalborg. Gravpladsen vider om, at her lå et markant magtcentrum i årene 200-550 e.Kr.

Under udgravningen bliver der fundet mange spændende genstande, men et af de mere sjældne fund i muldet var et intakt romersk Snartemo-glas. I perioden 200-550 e.Kr. finder man ofte drikkeudstyr i grave, men ikke så spektakulære som dette glas. Normalt er danske gravpladser beriget med hjemmeproducerede lerkar, og romerske glas findes kun i de allerrigeste grave. Glassene er formentlig importeret fra glasværker i områderne omkring Rom, som arbejdede i 300- og 400-tallet.

Randen af glasset blev fundet kun få centimeter under markens pløjedybde. En enkelt eller dybere pløjning kunne derfor have splintret glasset. Heldigvis nåede ploven ikke langt nok ned, og drikkeglasset har ligget indtakt de sidste 15-1800 år. Da arkæologerne afleverede glasset hos Bevaringscenter Nord, var kun et enkelt lille skår knækket af. Resten af glasset lå fast i en jordblok, som forsigtigt måtte udgraves.

Udgravning af glasbægeret fra Vaarst.

Glas fundet i jorden har ofte mistet sin glød og transparens (gennemskinnelighed), og fremstår med en mælket overflade. Dette udseende fremkommer af mikroskopiske revner, forårsaget af en udvaskningsproces i jorden.

Derfor var det noget helt særligt, at glasset fra Vaarst var så utroligt velbevaret. Det havde stadig sin blanke, transparante overflade, og den grønne farve stod dyb og skarp.

Her kan du se en video, som følger konservatorens arbejde med at udgrave og konservere glasset:

Udgravning af romersk glasbæger