Historisk inventar fra Sevel Kirke

Konservatorerne på Bevaringscenter Nord arbejdede i løbet af 2016 og 2017 med det historiske inventar fra Sevel Kirke. Samtidig med den egentlige konserveringsbehandling af det historiske inventar blev bl.a. trappeopgang- og panel til prædikestolen ombygget, så pladsen omkring prædikestolen forøgedes. Arbejdet blev udført i samarbejde med arkitekt Jens Vilsbøll fra arkitektfirmaet Vilsbøll og Poulsen.

Sevel Kirke altertavle efter

Altertavle

Altertavlen har været under behandling flere gange, men trængte nu igen til en kærlig hånd. Der var revner i træværk, åbne samlinger og et meget løst farvelag, hvor allerede en del farve var gået tabt. Træværket blev snedkermæssigt behandlet, inden der blev arbejdet med selve farvelaget.

Sevel altertavle fastlægning

Konsolidering af farvelag

For at sikre det løse farvelag på altertavlen blev der indført størlim under de løse farveflager, som derefter med varme blev presset på plads.

Efter fastlægningen af det løse farvelag blev der foretaget en rensning af hele altertavlen.

Sevel Kirke udkitning

Udkitning med harelim og kridt

Hvor farvelaget var gået tabt, blev der udfyldt med kit blandet af harelim og kridt. Efter tørring og tilretning blev der lagt farve på områderne. Afslutningsvis påførtes altertavlen fernis.

Prædikestol

Træet på prædikestol og lydhimlen fra 1600-tallet var udtørret, og de bemalede flader stod falmede og udpinte efter mange års påvirkning af solens stråler.

Begge dele blev afmonteret og bragt til værkstedet, hvor ombygning, konserverende og restaurerende behandling blev udført.

Udfyldningsmaterialet tilpasses. Et stykke af det originale tapet var bevaret fra en tidligere ombygning, og kunne her bruges til farvekomplettering.

Tilpasset håndliste på opgangspanel monteres.

Prædikestol efter ombygning og konserveringsbehandling.

Lydhimmel på hovedet under arbejdet.

Maleri fra 1878

Før behandlingen var maleriet støvet og tilsodet, havde mørknet fernis, ustabilt farvelag og var bulende langs nederste kant. Maleriet gennemgik en strukturel behandling, hvor farvelaget blev konsolideret samtidig med, at lærredet blev planeret. Arbejdet foregik på et lavtryksbord, som er et specialdesignet bord, hvorpå fugt, varme og tryk kan påføres jævnt og på en gang over hele maleriets flade.

Efter denne behandling blev områder, hvor farvelaget manglede, udkittet og retoucheret. Afslutningsvis blev maleriet påført en fernis for at mætte og glansjustere farvelaget. Maleriets prydramme blev snedkermæssigt udbedret, rengjort og efterbehandlet med voks, inden maleriet blev genmonteret heri.

Sevel Kirke maleri efter