Kirketegninger fra ombygningen af Aars Kirke

Aars Kirke blev senest ombygget i 1921-22 under ledelse af arkitekt Mørch-Hansen. I 2017 overdrog menighedsrådet de originale tegninger af ombygningen til Lokalhistorisk Arkiv, Vesthimmerlands Museum.

Billede 1 mappe

Tegningerne var skadet af sølvfisk

Tegningerne var i meget dårlig stand og skulle sikres, sådan at de kunne tages frem på arkivets læsesal uden at lide overlast. Tegningerne var skadet af sølvfisk, som havde gnavet i kanterne på de sammenfoldede tegninger, og det var meget svært at folde tegningerne ud uden at skade dem yderligere.

Tegningerne blev restaureret med japanpapir og hvedestivelse.

Mindre huller i tegningerne blev udfyldt lokalt ved at tilpasse japanpapir til hullets form og derefter fæstne lappen med hvedestivelse.

Enkelte tegninger var så hullede og skadede, at den bedste måde at sikre dem på var at klæbe hele tegningen op på japanpapir med hvedestivelse.

Tegning før restaurering. Sølvfisk har spist af de foldede tegningers kanter og store partier mangler.

Tegningerne blev klæbet op på japanpapir med hvedestivelse.

Tegningen er nu klæbet op, og den ligger med bagsiden opad på et lag Melinex (plastic). Luftbobler fjernes med en japansk pensel.

Efter opklæbning. Tegningen er nu sikret, så den kan håndteres på læsesal uden skader.