Sdr. Rind Kirke

I forbindelse med indvendig istandsættelse af Sdr. Rind Kirke blev Bevaringscenter Nord engageret til snedker- og farvemæssigt at behandle det historiske inventar, herunder bl.a. gitterdørene fra tårnrummet og altertavlemaleriet. Projektet blev ledet og koordineret af arkitekt Søren Andersen fra arkitektfirmaet Ans Arkitektfirma.

Sdr. Rind maleri detalje

Altertavlemaleri

Maleriet var på både for- og bagside belagt med masser af støv samt et relativt tykt og fedtet lag sod. Under rensningen af maleriet blev det bl.a. konstateret, at maleriet en eller flere gange er forsøgt renset – og dette i en ret hård grad – og at altertavlens inderste guldramme sandsynligvis er blevet forgyldt, mens maleriet har været i prydrammen. Efter ønske fra menighedsrådet blev maleriet udskiftet med et nyt maleri og placeret på altertavlens bagside, i en niche mellem altertavle og skab.

Altermaleri før konservering.

Altermaleri efter konservering.

Gitterdøre

Gitterdørene var snavsede og blakkede og blev derfor renset. Tidligere, skæmmende udbedringer blev erstattet med nye og på dørenes meget tærede metalhængsler blev nedbrudte dele fjernet og nye svejset på (smedearbejdet blev udført af Håndværkerhuset Aalborg).

Sdr. Rind gitterdøre bjæle og epitafium

Råd i bærende bjælke

Bjælken over gitterdørene var meget kraftigt angrebet af råd i begge ender. Det rådangrebne træ blev fjernet og udskiftet med nyt egetræ. Efterfølgende blev enderne bejdset på forsiden og patineret på bagsiden. Som afslutning blev hele bjælken behandlet med bivoks.

Bjælkens ende med rådangreb.

Udlusning med egetræ i bjælkens ender.