Bækkedal

Et unikt fund fra bronzealderen

I sensommeren 2014 gik to detektorfører på en mark ved Gl. Skørping i Nordjylland. Der var ikke søgt på marken før, og i løbet af meget kort tid havde de to detektorfolk fundet over 40 genstande og fragmenter af bronze. Med fundet lokaliserede de samtidig nedlæggelsesstedet for en formodet offernedlæggelse, hvorfra de løse genstande fra marken var pløjet op.

Gl. skørping

Arkæologerne fra Nordjyllands Historiske Museum blev tilkaldt og undersøgte området. Her fandt man ved nedlæggelsesstedet resterne af et lerkar, som var fyldt med bronzegenstande. Karret blev taget op i en jordblok og bragt til Bevaringscenter Nord til nærmere undersøgelse og konservering.

Lerkarret indeholdt kvinde- og mandsudstyr og redskaber som fx dragtsmykker, en edsring (armring af guld), en ornamenteret celt (lille økse) samt en meget stor mængde af prydbeslag og rasleblik af bronze fra et hesteseletøj til et tospand.

Fundet af disse smukke og velbevarede bronzegenstande er i sig selv interessant, men hvad der var særligt interessant ved fundet var, at der sammen med bronzen var bevaret over 4 meter seletøj af læder, og at de mange pyntebeslag og rasleblik, som hesteudstyret har været dekoreret med, stadig sad monteret på læderet. Man har ikke tidligere fundet bevaret seletøj og tolkninger om, hvordan seletøjet har været konstrueret og båret på hestene, er alene udført på grundlag af gisninger ud fra de bevarede bronzebeslag.

Under arbejdet med lerkarret og dets indhold blev der foretaget røntgenfotografering og CT-skanning. Optagelserne viste, at der stadig efter ca. 2800 år lå en stor mængde metalsager af bronze i karret, men at læderet ikke kunne erkendes på optagelserne. Dette skyldes, at læderets densitet ikke var stor nok til registrering. En meget omhyggelig udgravning og registrering af indholdet blev iværksat for at bevare så mange informationer om fundet som overhovedet muligt. Informationer, der forhåbentlig kan danne grundlag for fremtidig forskning om seletøj og hestespand i bronzealderen.

En ting er dog på nuværende tidspunkt sikker; Det må have været et overvældende syn at overvære hestespandet køre forbi med det rigt dekorerede seletøj med beslag, som har raslet, ringlet og skinnet som guld i solen.

Herunder ses hestens hovedtøj under udgravningen.

_MG_0452