Jern på et lille dyreformet beslag fra bronzealderen

Den lille 5 cm lange bronzefigur stammer fra en offernedlæggelse fra yngre bronzealder ved Gl. Skørping, hvor hesteudstyr, kvinde- og mandsudstyr samt redskaber var nedlagt i et lerkar. Bronzefiguren forestiller et lille hornet dyr og har sandsynligvis siddet på hesteseletøjet. På figuren som er udført i bronze, blev der ved undersøgelser under mikroskop, observeret spor af jernkorrosion, hvilket var meget overraskende, idet jern i denne periode af bronzealderen optræder yderst sjældent.

6451X078

Spottest for jern

For at underbygge observationerne blev der foretaget en spottest for jern. Fire prøver af det formodede jern,  blev placeret på et stykke filtrerpapir og opløst i konc. saltsyre, hvorefter kaliumferricyanid blev påført. Prøverne 1 – 3 viste et positivt resultat for jern, mens prøve 4, som var et afskrab af kobberkorrosionen, blev testet negativ

Herunder ses resultatet af spottesten. Prøve 1-3 viste et positiv resultat for tilstedeværelse af jern.

Spottest udført med konc. saltsyre og kaliumferricyanid.