Restaurering af mindestenen sat over fundet af Nordens skønneste Stenalderkar

Et af dansk oldtids største klenodier, det ca. 4500 år gammel Skarpsallingkar, er foreviget på 50-kronesedlerne, der blev udstedt i 2009. Karret blev fundet af stenhuggermester Ole Bengtsson i sommeren 1891 nær Skarp Salling i Vesthimmerland i forbindelse med bygning af et baneanlæg.

Efter nænsom restaurering af fundhøjen i 1935-36 blev der ved en fest i juni 1936 afsløret en mindesten, hugget af finderens søn. 73 år senere i 2009 var mindestenen så medtaget af vind og vejr, at teksten næsten var forsvundet og stenen overgroet med lav.

Bevaringscenter Nord fik stenen tilbage til sit oprindelige udtryk – lavbegroningerne blev opblødt og fjernet, og teksten blev malet op.

Forside opmalet

I forbindelse med udgivelsen af den nye 50-kroneseddel med Skarpsallingkarret som motiv ønskede lokale kræfter mindestenen restaureret.

50-bag_specimen

Mindestenens forside før behandling.

Lavbegroningerne blev opblødt og fjernet, og teksten blev malet op.

Opblødning af lavbegroningerne.

Den afrensede mindesten med opmalet skrift.