Den Cumberlandske Samling på Sønderborg Slot

På Sønderborg Slot står Den Cumberlandske Samling, som består af næsten 2.000 trægenstande fra 15-, 16- og 1700-tallet. Samlingen, som består af skabe, kister, paneler, billedskærerarbejder, figurer og meget mere, blev i årene efter 1864 indsamlet af den slesvig-holstenske kunstmaler Carl Christian Magnussen. 53 nøje udvalgte genstande blev restaureret på værkstedet, herunder 25 billedskårne træfigurer samt kisteforsider, skabe, døre og paneler.

De udtørrede figurer havde mange svindrevner, som blev udfyldt med træ

Enestående National Bedtydning -ENB

I 1894 blev ”Magnussen-samlingen” vist på det nyåbnede Kunstindustrimuseum, og her blev samlingen købt af Christian IXs svigersøn, hertugen af Cumberland, som skænkede den til det danske kongehus.

Samlingen forblev i kongehusets eje til 1962, hvor den overgik til Kunstindustrimuseet. Da Sønderborg Slot i 1868-74 var blevet nyrestaureret, besluttede man i 1974 at deponere samlingen dér.

Kulturministeriet erklærede i 2007 Den Cumberlandske Samling for ENB, dvs. kulturarv af ”Enestående National Betydning”. Samtidig bevilgede ministeriet mere end én million kroner til restaurering og konservering af de skrøbeligste dele af samlingen. Denne spændende opgave tilfaldt Bevaringscenter Nord. I alt blev 53 nøje udvalgte genstande restaureret på værkstedet, herunder 25 billedskårne træfigurer samt kisteforsider, skabe, døre og paneler. Alle genstande blev frysedesinficeret før restaurering, for at bekæmpe et eventuelt borebilleangreb.

Trægenstandene var meget udtørrede, revnede og afblegede af solen.

Denne nedbrydning ville fortsætte, hvis der ikke blev grebet ind, og senere ville genstandene ikke længere kunne reddes.

På møblerne blev manglende dekorationselementer nyskåret, hvis der i de tilbageværende elementer kunne findes belæg for rekonstruktion. På alle genstande blev revner udfyldt og overfladerne dybdegående afrenset. Efterfølgende blev genstandene overfladebehandlet; Nogle med en blanding af bivoks og dammarharpiks opløst i vegetabilsk terpentin, andre med shellak.

Detalje af figur med manglende finger før behandling.

Figur med manglende finger efter komplettering og voksbehandling.

Figurgruppe før behandling.

Figurgruppe efter behandling.

Figurgruppe efter behandling (2)

Løs finér limes på barokdør.

Nye lister på barokdør indtones.