Fundet af et nedstyrtet Messerschmidtfly fra 2. verdenskrig

En novemberdag i 1944 var en ung tysk pilot på øvelsesflyvning over Birkelse Mose. Noget gik galt for den unge pilot, og han styrtede ned. Øjenvidner har berettet, at de så et Messerschmidtfly af typen ME109 styrte med høj fart lodret ned mod jorden. Flyet ramte det bløde mosedynd og sank 5-6 meter ned under mosens overflade, ned i det Iltfattige miljø, hvor nedbrydningen af materialer stopper, og tiden går i stå. Her lå de forvredne flydele sammen med lasten af ammunition, maskinkanoner og piloten, som desværre ikke nåede at redde sig ud.

IMG_0915

Flyet dukker op

Indtil marts 2017, hvor den 14-årige Daniel Kristensen i forbindelse med en skoleopgave undersøgte området og fandt flyet, mente man, at tyskerne umiddelbart efter ulykken havde ryddet området, og at der derfor ikke var flere rester tilbage fra ulykken. I dag formodes det, at det tyske oprydningshold må have opgivet at bjerge flyet og piloten pga. af de bløde jordbundsforhold i mosen.

Da flyet var dukket op igen, blev Nordjyllands Historiske Museum tilkaldt, og museet indleverede pilotens personlige ejendele, tøj, diverse udstyr og udvalgte maskindele til Bevaringscenter Nord, som skulle stå for redningen af de våde og jordfyldte genstande. Genstandenes karakter og tilstand var på daværende tidspunkt endnu ikke kendt. For museet var det blandt andet afgørende, at pilotens identitet blev forsøgt fastslået hurtigst muligt, så eventuelle slægtninge kunne blive underrettet.

Nyheden om fundet gik verden rundt og blev omtalt i både danske og udenlandske medier. Der var et stort pres fra nyhedsmedierne for at få så mange informationer og detaljer om piloten og flyet ud i medierne så hurtigt som muligt. Fascinationen af dette fastfrosne øjebliksbillede fra anden verdenskrig var stor.

IMG_0380

Her ses hvad der senere skulle vise sig at være et kort over Nordjylland og en halv soldateridentifikationsbog.

Personlige ejendele

Finderen havde frosset pilotens ejendele ned for at undgå nedbrydning af mikroorganismer, hvilket var meget fremadsynet. Efter optøning kunne konservatorerne langsomt få et overblik over de mange genstande. Udover pilotens faldskærm og uniform, som bestod af flere lag tøj og en skråhue, hvori der lå et kort over Nordjylland, havde han i sin soldaterjakke sine identifikationspapirer og sine personlige ejendele. Heriblandt en kam, et lommetørklæde, en pung med både tyske og danske mønter og rationeringskort og mærker til mad og tobak.

I pilotens jakkelomme lå en lille bog "Der Soldaterfreund". I bogen, som også var en kalender, havde piloten skrevet forskellige interessante noter

I hans lomme lå også en lille håndbog, ”Der Soldatenfreund”, som også indeholdt en kalender. I kalenderen havde piloten blandt andet anført, hvor han havde opholdt sig under krigen, og hvornår han var kommet til Nordjylland i tjeneste. Til sin militære udrustning havde han også tre kondomer i sin lomme. Funktionen af kondomerne er ikke som man kunne antage, idet de rent faktisk har været en del at den faste udrustning for en pilot. Kondomerne kunne bruges som urinreservoir, hvis piloten skulle tisse, mens han var i luften eller til at opsamle vand i, hvis han blev nødt til at nødlande.

Kortet over Nordjylland efter udretning og konservering.

Den færdigkonserverede bog.

Identifikationsbogen. På første side er skrevet pilotens navn og titel. Gefrier Wunderlich.

Pilotens navn var Hans Wunderlich, og han var bare 19 år gammel, da han mødte sin skæbne i Birkelse Mose. Han kom fra en lille by i Sydtyskland, hvor han indtil sit 18. år boede med sine forældre og lillesøster. Ifølge de tyske myndigheder var Hans Wunderlich registeret som død ved en flyveulykke, men dødstidspunkt og sted var ukendt. Hans Wunderlich efterlod sig ingen slægtninge. Søsteren døde barnløs i 2006 uden at kende sandheden om broderens skæbne i Danmark. Hans Wunderlich er nu stedt til hvile på Søndre Kirkegård i Aalborg, hvor han først 70 år efter sin død har fået en gravsten.

Efter konserveringen blev genstandene udstillet på Nordjyllands Historiske Museum.

IMG_0359