Behandlingstilbud

Ønsker du at få en genstand undersøgt og evt. behandlet, er du altid velkommen til at kontakte os. 

For at kunne udfærdige et behandlingstilbud med en fast pris på en behandling, er det nødvendigt at se din genstand. Kontakt os gerne telefonisk for at aftale et tidspunkt, hvor du kan komme med din genstand.


Forundersøgelse

Som regel må vi lave en såkaldt forundersøgelse af genstanden, som indleveres på bevaringscentret for, at tilstanden kan vurderes. På baggrund af undersøgelsen udarbejder vi et konkret forslag til behandling, der beskriver, hvilke delprocesser den består af. En behandling kan indeholde mange delprocesser, der skal tage højde for genstandens tilstand samlet set.

Prisen for forundersøgelse og udarbejdelse af behandlingstilbud kan variere. Forundersøgelsens omfang aftales allerede under dit besøg eller sendes til dig skriftligt til godkendelse.


Behandlingsforslag og -tilbud

Efter forundersøgelsen modtager du et skriftligt tilbud, der beskriver den foreslåede behandling og prisen for arbejdet. Accepterer du behandlingstilbuddet, vil forundersøgelsen indgå i den samlede pris.

Selve behandlingen igangsættes først, når du har godkendt behandlingstilbuddet.

Har du spørgsmål? Ring til os og hør mere om behandling af din genstand – det er helt uforpligtende.

Ønsker du at komme med din genstand? Kontakt os og få en aftale, så den rette af vores specialiserede konservatorer kan tage imod dig

Kontakt os