Bevaringscenter Nordjylland Bevaringscenter Nordjylland ForsideExtranet login

Enestående samling på BCN

Kilde: historie-online.dk

Det danske Kunstindustrimuseum har besluttet at forære den "Cumberlandske Samling" til Sønderborg Slot. Dermed vender en fornem samling af renæssancegenstande tilbage til det Slesvig-Holsten, hvorfra de kom engang.

Den Cumberlandske Samling består af næsten 2.000 genstande som skabe, kister, paneler, billedskæringer, figurer og meget mere fra 15-, 16- og 1700-tallet. Genstandene blev i årene efter 1864 indsamlet af den slesvig-holstenske kunstmaler Carl Christian Magnussen. I skarp konkurrence med andre samlere og museer erhvervede Magnussen inventar fra bøndergårde, borgerhjem og kirker, især i Nordfrisland, Ditmarsken og det nuværende Sydslesvig. Mange af tingene blev reddet fra bortkastning eller ophugning til brænde - selv dele af sengotiske altertavler!

Magnussen samlede ikke bare for fornøjelsen, men også for at tingene kunne være forbillede for eleverne i hans egen billedskærerskole. I samlingen er derfor også kister og skabe, skåret af hans egne elever.

Samlingen rummer først og fremmest en guldgrube af billedskærerarbejde fra renæssancen. Møbler og inventar, der viser, hvordan hertugdømmerne Slesvig og Holsten i 15-1600-tallet takket være studefedning og kvæghandel var et af Europas rigeste landskaber, hvor bønder og borgere havde råd til at indrette deres boliger med pragt, lavet af landsdelens fornemste snedkere eller købt fra Hamburg, Bremen, Holland eller Danzig.

Senere prøvede Magnussen at sælge samlingen til et nordtysk museum - men de var allerede vel forsynet. I 1894 blev "Magnussen-samlingen" så vist på det netop åbnede danske Kunstindustrimuseum, og her blev den købt af kong Christian 9.´s svigersøn, hertugen af Cumberland, som skænkede den til det danske kongehus. Samlingen forblev i kongehusets eje til 1962, hvor den overgik til Det danske Kunstindustrimuseum. Det meste af samlingen var dog i mellemtiden sat på magasin - og da Sønderborg Slot i 1868-74 var blevet nyrestaureret, besluttede man at deponere samlingen dér.

På Sønderborg Slot kom de flotteste ting til at pryde riddersal og gemakker. Andre ting indgik i de kulturhistoriske samlinger som eksempler på sønderjysk "folkekunst", men det meste var fortsat sat på magasin. I foråret 2006 dykkede museet på Sønderborg Slot så ned i sine magasiner og opdagede, hvilken skat, der lå gemt! Siden har de hidtil gemte og glemte dele af Den Cumberlandske Samling prydet et af slottets største rum som permanent udstilling.

Den Cumberlandske Samling fortæller både museumshistorie og national historie. Museumshistorie, fordi den viser, hvordan de europæiske nationers museer i slutningen af 1800-tallet opdagede renæssancen som den nationale "folkekunst". Og national historie, både fordi samlingen har rejst fra Slesvig-Holsten til København og retur og fordi Magnussen faktisk kæmpede imod Danmark i både 1848 og 1864, men endte med at sælge til "arvefjenden".

Derfor har Det danske Kunstindustrimuseums direktør, Bodil Busk Laursen, syntes, at samlingen hører mest hjemme på museet på Sønderborg Slot, der netop er museet for den dansk-tyske nationalhistorie og kulturhistorie og derfor besluttet at overgive den største del af samlingen til Museum Sønderjylland. På Sønderborg Slot er man begejstret for den storstilede gave. Samlingen er i sig selv et spændende stykke museumshistorie - men samtidig er genstandene vigtige som fortælling om hertugdømmerne Slesvig og Holsten, der en gang var en særlig del af det danske rige.

På den baggrund har Kulturministeriet i 2007 erklæret Den Cumberlandske Samling for ENB, dvs. kulturarv af "enestående national betydning". Samtidig har ministeriet bevilget over en million kroner til restaurering og konservering af de skrøbelige dele af samlingen. Arbejdet er nu gået i gang på Bevaringscenter Nordjylland, der er eksperter i bevaring af møbler og trægenstande.

 

Trærelief fra Den Cumberlandske Samling før konservering.


Pascal Faudot arbejder med en af de udskårne træfigurer.


Restaurering af ansigt på træfigur. Før retouchering af nyt egetræ.

Accepter cookies

Som de fleste andre hjemmesider bruger bcnord.dk cookies blandt andet til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet og til at optimerer hjemmesiden for både dig og andre brugere.