Bevaringscenter Nordjylland Bevaringscenter Nordjylland ForsideExtranet login

To postvogne konserveret

I efteråret 2010 har Bevaringscenter Nordjylland haft en spændende opgave med konservering af to originale postvogne, der tilhører Post og Tele Museet i København. Værkstedets karetmager, møbelsnedker og farvekonservator har i fællesskab udført karetmagerarbejde og farvekonservering på de to vogne.

 

Der er tale om en postdiligence, som har kørt på Vejle-Brande ruten og en factagevogn, der blev anvendt til transport af postpakker. Selv om de hestetrukne postvogne i en lang årrække spillede en stor rolle som transportmiddel for både personer og postforsendelser, er forbløffende få bevaret. Derfor har det været en spændede opgave for BCN dels at arbejde med de to vogne og dels at researche vogntypernes historie.
 

Begge vogne har i en lang årrække været deponeret i Den gamle By i Århus, og for år tilbage kunne man se især diligencen køre rundt i den gamle by eller til byfester, dyrskuer og lignende arrangementer, hvortil man lånte vognen ud. Denne praksis ophørte omkring 1987, hvor Den gamle By fik bygget en kopi af diligencen, og det er denne kopi, der nu anvendes i stedet.

 

Diligencen

Den originale diligence kørte som nævnt på Vejle-Brande ruten, og blev taget ud af drift i 1912. Efter rutens nedlæggelse stod vognen i mange år på Vinding Mark ved Vejle og blev da erhvervet af Post & tele Museet. Det har ikke været muligt at dokumentere, hvor vognen er bygget, men vogntypen kan i følge tegningsmateriale i Post & Tele Museet være tegnet i 1891 af vognfabrikant Petersen i Slagelse.

 

Factagevognen

Factagevognen er en høj 4-hjulet fragtvogn beregnet til transport af postpakker. Hjulenes navkapsler er mærket "A. Thomsen, smed, Kolding", hvor vognen er bygget.

 

I perioden 1947-2010 har begge vogne været deponeret i postladen fra Christiansfeld i Den gamle By i Århus, men i forbindelse med opbygning af en ny bydel i købstandsmuseet blev postladen taget ned, så Post & Tele Museet måtte hjemtage vognene. Samtidig var Post & Tele Museet i gang med at planlægge en ny udstilling, hvor diligencen kunne indgå. Derfor kom det i foråret 2010 på tale at konservere begge vogne.

 

Konservering

Begge vogne havde aktive angreb af borebiller, og i diligencens indtræk blev der desuden konstateret et aktivt mølangreb. Derfor blev vognene indledningsvis frysedesinficeret for effektivt at komme skadedyrene til livs. Herefter blev der udført lettere karetmagerarbejde samt farvekonservering på begge vogne. Især på diligencen var farvelaget opskallet, og en del bemaling var faldet af, men også factagevognen havde behov for både fastlægning af farvelag og retouchering.

 

Flyvende diligence

Da konserveringsarbejdet var afsluttet, skulle factagevognen magasineres med henblik på senere udstilling, mens diligencen skulle frages til Post & Tele Museet i København. Museets beliggenhed i Købmagergade er hverken optimal med hensyn til indkørsel med en stor lastvogn med anhænger eller til aflæsning af en diligence, men det gik over al forventning og med Rundetårn i baggrunden! Slutteligt kom vel nok den største udfordring, for diligencen skulle hejses op i tredjesals højde og ind i museet via en lille portåbning. For at reducere vognens højde, måtte hjulene afmonteres før indhejsning og vognen derefter køres ind gennem udstillingslokalerne på lave "rulleskøjter". Efterfølgende blev diligencen løftet op på donkrafte, så hjulene igen kunne sættes på.

 

Diligencen kan opleves i Post & Tele Museets nye udstilling, der åbner sammen med Kulturnatten 15. oktober.

 

Fotos: Post & Tele Museet og Ole Jespersen.

 


Den originale Vejle-Brande diligence efter konservering hos Bevaringscenter Nordjylland.

 


Diligencen før konservering.

 


Factagevognen klargøres til frysedesinfektion.

 


Postvogne læsset og klar til afgang mod Århus og København.

 


Diligencen læsses af i Købmagergade med Rundetårn som baggrund.

 

Diligencen uden hjul hejses op i tredjesals højde for at kunne komme ind i udstillingslokalet.

 

Uden hjul bugseres diligencen gennem udstillingslokalerne.

 


Factagevognen efter konservering hos Bevaringscenter Nordjylland.

Accepter cookies

Som de fleste andre hjemmesider bruger bcnord.dk cookies blandt andet til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet og til at optimerer hjemmesiden for både dig og andre brugere.