Bevaringscenter Nordjylland Bevaringscenter Nordjylland ForsideExtranet login

Temadag om eltermografering

18. september var Bevaringscenter Nordjylland vært ved et temamøde, hvor vi havde inviteret de lokale museer samt kolleger fra nærliggende bevaringscentre til to timers orientering om eltermografering.

 

De elektriske installationer på museer og arkiver udgør i stigende grad en risiko for brand. Ofte har museerne til huse i gamle bygninger med lige så gamle elinstalltioner, og derudover benytter museerne i stadig stigende grad tv, computere og avancerede lyssætninger i deres formidling. Disse kan i værste fald forårsage en altødelæggende brand. Men man kan forebygge ved at undersøge elinstallationerne med el-termografering.

 

Termografi er en teknik til berøringsfri måling af temperaturforskelle. Til målingen benyttes et såkaldt IR-kamera – en form for tv-kamera, der er følsomt i det infrarøde spektrum. På elområdet benyttes termografering til at undersøge eltavler og andet elektrisk materiel for fejl, som giver unormal varmeudvikling. Gennem denne el-termografering kan man undersøge, hvor der er en potentiel risiko for brandudvikling. Termograferingen viser forskelle i temperaturer og kan således afsløre overgang eller overbelastninger af elinstallationerne, der kan føre til strømsvigt eller i værste fald brand eller eksplosion. Termografering anvendes også til at undersøge bygningers isoleringsstandard.

 

En af de førende udbydere på området er Delta-Prosal ApS, hvorfra adm. direktør Henrik Baagøe Thomsen var inviteret til at orientere om virksomhedens arbejde og de informationer el-syn af denne art kan give. Efter et oplæg af BCN's leder, Hanne Billeschou Juhl med praktiske eksempler på museumsbrand forårsaget af elfejl, gennemgik Henrik Baagøe Thomsen el-termografering i teori og praksis.

 

Interessen og spørgelysten var stor blandt de ca. 30 deltagere i mødet, og flere viste interesse for termografering af elinstallationen i netop deres museum eller arkiv.

 

Læs mere om eltermografering på Delta-Prosals hjemmeside.

 

 

Eksempel på Flir termokamera

fra Delta-Prosal.

Accepter cookies

Som de fleste andre hjemmesider bruger bcnord.dk cookies blandt andet til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet og til at optimerer hjemmesiden for både dig og andre brugere.