Bevaringscenter Nordjylland Bevaringscenter Nordjylland ForsideExtranet login

Temadag: Vandskader på museerne

Lukket på grund af vandskade

 

I takt med den globale klimaforandring vil vi fremover se flere voldsomme sky- og tøbrud i Danmark. Det betyder, at der i fremtiden også er en forhøjet risiko for vandskader på museerne.

 

Ved skybruddet i Midt- og Nordjylland i oktober 2014 og ved det meget voldsomme skybrud på Sjælland i sommeren 2012, fik museumsverdenen en forvarsel om, hvor galt det kan gå. Derudover har der været flere ”nærved og næsten” episoder på museerne, der kunne have udviklet sig med katastrofale følger. Formålet med kurset er ruste museerne så godt som muligt mod disse udfordringer, så risikoen for altødelæggende vandskader minimeres både ved forebyggelse og ved skadesminimering.

 

Målgruppe: Kurset henvender sig til museumsmedarbejdere med ansvar for bygninger og samlinger som fx forvaltere, museumshåndværkere og samlingsansvarlige inspektører.

 

Tidspunkt:  26. februar 2015.  Kl. 9.00 - 14.00

Sted: Bevaringscenter Nordjylland, Storemosevej 8, 9310 Vodskov

 

Program:

9.00: Velkomst

10.00: Risikoingeniør Pia Marsengo, Topdanmark fortæller om, hvordan museerne kan forebygge vandskader ved almindelig bygningskontrol og vedligeholdelse. Topdanmark fortæller om, hvordan skaderne kan begrænses bl.a. ved installation af højvandslukke og vandalarmer. Janne Baumgarten som er ansvarlig for Museumsaftalen vil også være tilstede for at svare på eventuelle forsikringsspørgsmål.

10.45: Direktør Ole Klitgård, Dansk Bygningskontrol fortæller om, hvad skadeservicefirmaerne gør, når skaden er sket. Hvorfor er det vigtigt at lave en samarbejdsaftale med et skadeservicefirma, hvilke praktiske foranstaltninger igangsættes; opsugning af vand, affugtning, redning osv. Hvordan håndteres samarbejdet mellem de forskellige aktører, museet, forsikringsselskab og konservatorer.

11.30: Frokost

13.00: Konservatorer fra Bevaringscenter Nordjylland fortæller om, hvad museerne selv kan gøre for at forebygge og begrænse skaderne og dermed undgå tab af kulturarv. Vi kommer ind på vigtigheden af, at der udpeges personale med ansvar for bygninger og samlinger, at der indføres fastlagte ugentlige/daglige runderinger på magasiner og overvejes, hvorledes magasinerne kan indrettes, således at omfanget af skader minimeres, hvis der skulle opstå en vandskade. Vi kommer også ind på førstehjælp til materialer. Hvad gør konservatorerne, og hvordan skal museumspersonalet agere i forbindelse med akut opståede situationer? 

13.45: Kaffepause.

 

Deltagerantal: Der er plads til max 25 deltagere. Tilmeldingen foregår efter først til mølle princippet.

 

Kurset er gratis, men vi forbeholder os ret til at fakturere 200,- kr. ved udeblivelse.

 

Tilmeld dig ved at sende os en mail med navne på deltagerne til hbj@bcnord.dk.

Du er også velkommen til at ringe til os på telefon 98 29 24 55.

 

Vandskade

 

Accepter cookies

Som de fleste andre hjemmesider bruger bcnord.dk cookies blandt andet til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet og til at optimerer hjemmesiden for både dig og andre brugere.