Bevaringscenter Nordjylland Bevaringscenter Nordjylland ForsideExtranet login

NYT kursus. Beredskabsplaner på museer og arkiver

 

Beredskabsplaner på museer og arkiver

Den 3. juni afholdes der kursus på Bevaringscenter Norjylland kl. 10 - 15.30

En beredskabsplan skal sætte museet i stand til at yde den bedst mulige beskyttelse af samlingerne mod følgerne af brand, oversvømmelse, stormskader og terror.
Formålet med kurset er at ruste museerne så godt som muligt mod disse udfordringer, så risikoen for altødelæggende skader minimeres både ved forebyggelse og ved skadesbegrænsning. Flere museer har udtrykt ønske om at påbegynde arbejdet med beredskabsplaner, og det er derfor ønsket med kurset, at hjælpe museerne med at igangsætte denne proces. Tilmedlingsfrist d. 17. maj. Kurset er gratis for Bevaringscenter Nordjyllands brugere.

Kursusbeskrivelse kan ses her