Bevaringscenter Nordjylland Bevaringscenter Nordjylland ForsideExtranet login

Mesterstempler identificeret

Af Floriane Helias

Floriane studerer kulturhistorisk konservering på Panthéon-Sorbonne universitetet i Paris og er i praktik hos Bevaringscenter Nordjylland.

 

Til Bevaringscenter Nordjylland har Bangsbo Museum indleveret fire havfundne tintallerkner og en tinkande fra 1700-tallet. Genstandene er fundet ud for Skagens kyst ved et skibsvrag, som man ud fra skriftlige kilder kan henføre til handelsskibet ”Øland”, der sank i 1705.

 

Tinkande fra handelsskibet Øland, der sank i 1705. Foto: Dykker Hans Christensen.

 

Ved indleveringen bar genstandene præg af at have ligget på havets bund siden 1705. Korrosion og marine konkretioner (hård belægning af sammenkittet sand) skjulte overfladen og dermed også vigtig information som indstemplede mester- og kvalitetsmærker. På grund af bevaringstilstanden var tallerknerne ikke udstillingsegnede, men de var dog i deres nuværende tilstand stabile. Tinkanden var derimod i en særdeles god bevaringstilstand. Opgaven bestod derfor hovedsageligt i at finde og afdække indstemplede mærker, således at det var muligt at få informationer om kandestøberens navn, fremstillingstidspunkt samt af hvilken kvalitet, tingodset var udført.

 

Tingods blev fremstillet af legeringer bestående af bly og tin i forskellige forhold, alt efter kvalitet. Det fineste var engelsk tin med et højt indhold af tin, herefter kom kronetin og manggods med højere indhold af bly.

 

Mester- og kvalitetsstempler identificeret

 

Som en kvalitetsgaranti skulle datidens lavsorganiserede kandestøbere stemple deres arbejde med mestermærker og kvalitetsstempler, som viste deres bomærke, navn eller initialer samt tinkvaliteten. Forsiden skulle forsynes med fire forskellige stempler, ligesom bagsiden skulle stemples med mestermærker og kvalitetsstempler.

 

Genstandene fra ”Øland” blev røntgenfotograferet, og det var muligt på billederne at lokaliserer mærkerne, som derefter kunne renses frem til et niveau, hvor de kunne identificeres.

 

Ud fra opslagværker over tinstempler har det været muligt at henføre tallerknerne til kandestøber John Stiles, som virkede i London i 1690. Hans mestermærke - en fugl siddende på en sammenrullet slange - blev fundet på bagsiderne, ligesom hans initialer I. S. er indstemplet på tallerknernes forside. Kvalitetsmærket for kronetin er en kronet rose flankeret af to palmeblade og et bånd med indskriften LONDON, og det ses på bagsiden af alle tallerkner.

 

Tinkanden har kunnet henføres til kandestøbere Natalian Marston, London, 1685. Hans mestermærke er en morter flankeret af et N og et M. På tinkanden har der ikke været indstemplet kvalitetsmærker.

 

På tinkanden og på en enkelt tallerken ses initialerne I.P. Disse initialer er det ikke lykkedes at identificere, men da vi ved, at tinvarerne er fremstillet af to forskellige kandestøber, kan I.P. måske være præget af ejermanden?

 

Tintallerken fra handelsskibet Øland, der sank ud for Skagen i 1705.

 

Detalje af overflade før afrensning.

 


Tallerkenens mestermærke med en fugl siddende på en sammenrullet slange kan henføres til kandestøber John Stiles, London 1690.

 


Kvalitetsmærket for kronetin anes svagt: En kronet rose flankeret af to palmeblade.

 


Tinkandens mestermærke efter afrensning. Mærket kan henføres til kandestøber Natalian Marston, London 1685.

Fotos Floriane Helias.

Accepter cookies

Som de fleste andre hjemmesider bruger bcnord.dk cookies blandt andet til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet og til at optimerer hjemmesiden for både dig og andre brugere.