Bevaringscenter Nordjylland Bevaringscenter Nordjylland ForsideExtranet login

Hestevogn vender hjem

Try Museum ved Hjallerup har modtaget en ponyvogn, der stammer fra Dorf Møllegaard. Gården, der har stået stort set uændret fra 1925 og til den sidste ejers død i 1996, er i dag museumsfilial under Try Museum. På stedet vises møllerliv i stuehuset, og i udhusene kan man se en udstilling om jagt- og skovbrug i Vendsyssel. Nu kan museet også udstille en af de originale vogne fra stedet.

 

Som type er ponyvognen ikke speciel, men proveniensen gør, at Try Museum naturligvis har takket ja til vognen. Ved modtagelsen var den stærkt præget af tidens tand og angrebet af borebiller, så museet sendte ponyvognen til konservering hos karetmageren på Bevaringscenter Nordjylland. Da vognen ikke skal ud at køre igen, men udelukkende udstilles på Dorf Møllegaard, valgte museet en let restaurering af skader og konservering af oprindelig bemaling og indtræk.

 

Ponyvognen før konservering. 

 

Ved ankomsten til Bevaringscenter Nordjylland blev det konstateret, at borebilleangrebet var koncentreret til hjulene, der efterfølgende blev frysedesinficerede. Der blev foretaget restaurering af bagsædet, forreste ryglæn, lineholder og knækkede svingler. Indtrækket blev renset og få skader udbedret, og endeligt blev den originale linoliebemaling renset og overfladebehandlet.

 

Efter konservering fremtræder ponyvognen sund og i god stand til udstilling i museet på Dorf Møllegaard.

 

Forrest på vognen over drejekransen sidder et lille ovalt metalskilt, der fortæller, at ponyvognen er fremstillet hos Chr. Wraae i Nørresundby. Det giver mulighed for efter aftale med museet at dykke dybere ned i historien.

 

Sofus Christian Wraae var født i 1860 og blev smedemester og vognfabrikant i Nørresundby. Hans morfar, Peder Jensen (1795-1873) etablerede sig allerede i 1828 som smed inden for den lille færgebys østre led på adressen Østergade 24 nu nr. 22. Han overtog muligvis en eksisterende smedje. Svigersønnen Enevold Wraae overtog smedjen i 1849. Tredje generation blev "vores" Chr. Wraae (1861-1914), der overtog virksomheden ca. 1880. Det er formodentlig Chr. Wraae, der blev vognfabrikant. I udstillingsavisen til Håndværks-og industriudstillingen i Nørresundby 1903 reklamerede Chr. Wraae med vognmagasin, Østergade 24.

 

Efter Chr. Wraaes død i 1914 fortsatte enken virksomheden, dog med smedemester Wilhelm Nielsen som bestyrer indtil 1920, hvor han tog over som ejer. I 1920'erne havde smedemester Nielsen en blomstrende fabrikation af karosserier til busser. Wilhelm Nielsen blev efterfulgt af en søn og derefter af Ronals Posey, der var ægtefælle til et barnebarn. Virksomheden, der ophørte i slutningen af 1990'erne, var Nørresundbys ældste virksomhed.

 

Da ponyvognen er bygget af Chr. Wraae, må det være mellem ca. 1880, hvor han overtager virksomheden og 1914, hvor han dør. Vognens opbygning med almindelige smøreaksler og jernringe på hjulene tyder på, at det er tidligt i perioden. Med denne viden kan vognen dateres til ca. 1880-1900.

 


Smedemester Chr. Wraae annoncerede på forsiden af udstillingsavisen udgivet i anledning af Haandværks- og Industriudstillingen i Nørresundby 1903.

 


Fabrikspladen fortæller, at ponyvognen er fremstillet hos Christian Wraae, der var smedemester og vognfabrikant i Nørresundby.

 

Indtrækket var dækket af mange års snavs og så umiddelbart ikke ud til at kunne reddes.

 


Efter rensning viste der sig imidlertid et fint uldent indtræk med blå knapper.

 


Agestolens gamle linoliemaling er grå, udtørret og krakeleret. Efter rensning og overfladebehandling træder den originale farve frem igen (tv.)

 

Detalje af agestolens bemaling. Til højre ses den udtørrede og krakelerede linoliemaling, og til venstre ser man overfladen efter konservering.

 


I dette tilfælde afrenses jernværket ikke for rust, men rengøres og overfladebehandles. Det lyse stykke er ubehandlet.

Accepter cookies

Som de fleste andre hjemmesider bruger bcnord.dk cookies blandt andet til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet og til at optimerer hjemmesiden for både dig og andre brugere.