Bevaringscenter Nordjylland Bevaringscenter Nordjylland ForsideExtranet login

Enestående figurer konserveret

Den Cumberlandske Samling på Sønderborg Slot består af næsten 2.000 genstande som skabe, kister, paneler, billedskæringer og figurer fra 15-, 16- og 1700-tallet. Genstandene blev i årene efter 1864 indsamlet af den slesvig-holstenske kunstmaler Carl Christian Magnussen. I skarp konkurrence med andre samlere og museer erhvervede Magnussen inventar fra bøndergårde, borgerhjem og kirker, især i Nordfrisland, Ditmarsken og det nuværende Sydslesvig. Mange af tingene - selv dele af sengotiske altertavler - blev reddet fra bortkastning eller ophugning til brænde!

I 1894 blev Magnussens samling købt af kong Christian 9.´s svigersøn, hertugen af Cumberland, som skænkede den til det danske kongehus. Samlingen forblev i kongehusets eje til 1962, hvor den overgik til Det danske Kunstindustrimuseum. Det meste af samlingen var dog i mellemtiden sat på magasin - og da Sønderborg Slot i 1868-74 var blevet nyrestaureret, besluttede man at deponere samlingen dér. I foråret 2006 dykkede museet på Sønderborg Slot ned i sine magasiner og opdagede hvilken skat, der lå gemt. Siden har en del af Den Cumberlandske Samling prydet et af slottets største rum som permanent udstilling.

 

Kulturministeriet erklærede i 2007 Den Cumberlandske Samling for "ENB", dvs. kulturarv af "enestående national betydning". Samtidig bevilgede ministeriet over en million kroner til restaurering og konservering af de skrøbelige dele af samlingen. Bevaringscenter Nordjylland fik denne opgave og har netop afleveret 25 nykonserverede træfigurer til museet på Sønderborg Slot.

 

De 25 figurer efter konservering på Bevaringscenter Nordjylland.

 

 

 

Efter mange år med uheldig opbevaring i svingende klima har figuren til venstre fået store svindrevner, og overfladen er blevet grå og trist. Til højre er figuren konserveret. Revner er fyldt ud, bogryggen kompletteret og overfladen renset og frisket op.

 

Svindrevner fyldes med kiler af egetræ, der indfarves og retoucheres.

Accepter cookies

Som de fleste andre hjemmesider bruger bcnord.dk cookies blandt andet til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet og til at optimerer hjemmesiden for både dig og andre brugere.