Bevaringscenter Nordjylland Bevaringscenter Nordjylland ForsideExtranet login

Bevaringsplaner

Som noget ret nyt forventer Kulturarvsstyrelsen, at museerne udarbejder bevaringsplaner. En bevaringsplan er en prioriteret handlingsplan, som beskriver museets bevaringsindsats i de kommende år. Planen skal bygge på en samlet vurdering af samlingernes opbevaringsforhold og tilstand.

 

Men hvordan får man overblik over store samlinger af forskellige genstandstyper af forskellige materialer, i forskellig tilstand og ofte spredt på et stort antal lokaliteter? Hvordan sikrer man, at man får indsamlet tilstrækkelige og relevante oplysninger til at kunne på svar på de vigtigste spørgsmål vedrørende samlingernes tilstand? Mange museer oplever kravet om bevaringsplaner som en svært gennemskuelig udfordring. Hvordan skal man tage fat, så man sikrer, at arbejdet resulterer i en konkret og anvendelig plan, som lever op til anvisningerne i Kulturarvsstyrelsens vejledning?

 

På møde i Bevaringscenter Nordjyllands Dialogforum 31. marts 2009 besluttede man, at BCN som fællesprojekt for museerne i Nordjylland skal udvikle et materiale og en vejledning, som kan danne grundlag for museernes arbejde med bevaringsplaner. Opgaven viste sig dog hurtigt at være langt mere omfattende end først antaget, hvis den skulle gennemføres på et tilstrækkelig kvalificeret niveau. Vi har derfor ansøgt om tilskud fra Kulturarvsstyrelsens almindelige rådighedssum for museer.

 

Selvom vi stadig venter på et svar på ansøgningen, er vi godt i gang med arbejdet. Vi tager udgangspunkt i allerede kendte og anerkendte metoder. Indsamling af oplysninger om samlingernes opbevaringsforhold vil basere sig på ”Risk-assesment” og ”Museal Risikoanalyse”, som er anerkendte metoder til vurdering af forskellige risikofaktorers relative betydning for samlingens bevaring. Tilstandsvurdering af samlingernes genstande foretages på baggrund af statistisk stikprøveudtagning. Der udarbejdes en database til registrering af de indsamlede oplysninger. En del af arbejdet vil bestå i afgrænsning og udvælgelse af hvilke oplysninger, der skal indsamles, hvordan iagttagelserne skal beskrives og defineres samt hvilke spørgsmål databasen skal kunne give svar på.

 

De foreløbige overvejelser og planer blev fremlagt på Samlingsnetværkets Årsmøde i Randers den 24. oktober, hvor emnet netop var ”Bevaringsplaner”. Indlægget blev modtaget med stor interesse af de ca. 70 deltagende museumsfolk fra hele landet, og vi har allerede haft flere henvendelser i forlængelse heraf.

Vi glæder os til at komme videre med arbejdet og håber på, at vi kan fremlægge et resultat i slutningen af 2010.

 

 

 

Organisationen Danske Museers "Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer" fra 2006 viste grelle eksempler på dårlige magasinforhold. Nu forventer Kulturarvsstyrelsen, at museerne udarbejder bevaringsplaner.

Fotos fra "Magsinrapporten".

Accepter cookies

Som de fleste andre hjemmesider bruger bcnord.dk cookies blandt andet til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet og til at optimerer hjemmesiden for både dig og andre brugere.