Bevaringscenter Nordjylland Bevaringscenter Nordjylland ForsideExtranet login

kirkerestaurering

Når kirkerne anvendes til kirkelige handlinger og kulturelle arrangementer, medfører det et naturligt slid på det ofte flere hundrede år gamle inventar. Skiftende klima i kirkerummet resulterer i nedbrydning af især trægenstande, idet træet skiftevis optager og afgiver fugt. Typiske skader på kirkeinventaret kan være afskalning af malingslag, svindrevner, borebilleangreb og bulede malerilærreder.

 

Bevaringscenter Nordjylland har erfaring med udbedring af disse skader, og vore fagkonservatorer kan i fællesskab løse de fleste restaurerings- og konserveringsopgaver på det historiske kirkeinventar.

 

Inden for kirkerestaurering kan vi blandt andet udføre pakning af kirkeinventar, rensning, sikring af løse dele på inventar, rekonstruktion af manglende dele, restaurering og konservering af fx:

 • Altertavle
 • Prædikestol
 • Lydhimmel
 • Epitafium
 • Kirkeskib
 • Korgitter
 • Krucifiks
 • Billedskårne figurer
 • Altersølv
 • Tekstiler
 • Malerier
 • Sarkofager

I forbindelse med større kirkerestaurering og -konservering kan vi deltage ved byggemøder og under hele restaureringsforløbet være en god samarbejdspartner for både menighedsråd, restaureringsarkitekter og øvrige håndværkere.

 

Kontakt Bevaringscenter Nordjylland for yderligere oplysninger eller konkret tilbud på løsning af en opgave.

 

Download Retningslinjer for konservering og restaurering af kirkeinventar - udformet specielt til meninghedsråd og andre beslutningstagere i forbindelse med kirkerestaureringer

 

Kirkereferencer

Rensning og opfriskning af træoverflade på historisk kirkeinventar.

Rensning og opfriskning af overflade på trærelief fra Den Cumberlandske Samling på Sønderborg Slot. Højre side er stærkt nedbrudt af sol, mens venstre side er behandlet.

 

Restaurering af træsøjle i Budolfi Kirke, Aalborg.

Restaurering af søjle i Aalborg Domkirke.

 

Detalje af prædikestol efter rensning.

Detalje af prædikestol efter rensning. Aalborg Domkirke.

  

Mobil lift i Budolfi Kirke, Aalborg.

Mobil lift anvendes ved restaurering og vedligehold i Aalborg Domkirke.

Fotos: Ole Jespersen.

Accepter cookies

Som de fleste andre hjemmesider bruger bcnord.dk cookies blandt andet til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet og til at optimerer hjemmesiden for både dig og andre brugere.